ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์การโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังอำนวยการต้น)
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.- ชก.)

สนใจติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ เบอร์ 082-5993076

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!