งดเหล้า เข้าพรรษา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.สนามแย้เชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก งดเหล้า เข้าพรรษา ปี 2561

                รัฐบาลรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ส่งเสริมประชาชนงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มสุราตลอดสามเดือน ในช่วงเข้าพรรษา และนำไปสู่การลด ละ เลิก ดื่มสุรา “การดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้ง 6 ประการคือ ความเสื่อมทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เป็นเหตุเสียชื่อเสียง เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา” ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยกว่า 200 โรค ส่งผลให้เสียชีวิตปีละ 22,672 ราย นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มสุรามีค่าใช้จ่ายสําหรับเครื่องดื่มประเภทนี้ถึงร้อยละ 6 – 8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และรายงานศูนย์วิจัยปัญหาสุราร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ พบว่า การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาปี 60สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าหมื่นล้านบาท

วิธีงดเหล้าให้ตับได้พักครบพรรษา
            1. สร้างแรงจูงใจ หาเหตุผลเพื่อจูงใจให้งดเหล้า เช่น งดเหล้าเพื่อสุขภาพ ครอบครัว คนรัก หรือคนที่เคารพนับถือ หรืออาจจะหาแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะคุยกับคนที่เคยติดเหล้าแล้วเลิกได้สำเร็จ
            2. ตั้งใจจริง ตั้งใจแน่วแน่เข้าพรรษานี้ต้องงดเหล้าได้ หรืออาจจะใช้การแสดงตนตั้งปณิธาน หรือการบอกกับคนใกล้ชิดและขอกำลังใจ ซึ่งผู้ที่ต้องการงดและเลิกเหล้า ต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นอย่างมาก ยิ่งมีคนให้กำลังใจ ก็จะยิ่งงดเหล้าได้ง่ายขึ้น
            3. รู้จักปฏิเสธให้เป็น ควรฝึกปฏิเสธให้มั่นเมื่อมีคนชวนดื่ม เช่น ช่วงนี้ไม่ดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา กำลังเลิกเหล้า เพราะกลัวเป็นโรคตับแข็ง หรือหมอสั่งงดดื่ม เป็นต้น
           4. หากิจกรรมทำยามว่าง ผู้ที่จะงดเหล้ากิจกรรมยามว่างต้องมี เพราะถ้าหากไม่มีก็จะนึกเหล้าตลอด ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำ เช่น ไปกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง ไปเข้าวัดทำบุญ ออกกำลังกาย และดูแลตัวเองด้วยอาหารที่ครบห้าหมู่
            5. หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงในสภาวะแวดล้อมที่จะทำให้อดใจไม่ไหวและต้องกลับไปดื่ม เช่น ผับ ร้านอาหาร เป็นต้น โดยอาจเปลี่ยนไปเข้าวัดทำบุญกับครอบครัว ใช้ธรรมะเข้าช่วยให้งดเหล้าได้

     

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง