การเปลี่ยนแปลงรหัสบัตรสวัสดิการของรัฐ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงรหัสผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

                 เพื่อขยายการให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการผ่านร้านธงฟ้าให้มากขึ้นโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องกำหนดรหัส 6 หลักเพื่อใช้คู่กับบัตรในการชำระเงินค่าสินค้า โดยสามารถขอรหัส 6 หลัก ได้ 2 ช่องทางดังนี้.

1. สาขาของธนาคารกรุงไทย แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าต้องการขอรหัส 6 หลัก เพื่อใช้คู่กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าสินค้า

2. ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย เมื่อเสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบจะบังคับให้ใส่เลขบัตรประชาชน 6 หลักสุดท้ายก่อน จากนั้นผู้ถือบัตรกำหนดรหัสบัตรใหม่แทนของเดิมเพื่อใช้คู่กับบัตรสัวสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าสินค้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง