การประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                      การประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ อบต.สนามแย้ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตามเอกสารที่แนบไฟล์มาดังนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!