เชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้  ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒  วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้บุคคลในครอบครัวและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย การเรียนรู้ส่งเสริม และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้

- การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. บริเวณกุฎิเจ้าอาวาส  

ประเภทเด็กและเยาวชน  ผู้แข่งขัน ไม่เกิน ๓ คน

ประเภทประชาชนทั่วไป  ผู้แข่งขัน ไม่เกิน ๓ คน

ผู้ชนะรับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล

- การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้รุ่นที่ 1

- พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

- การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องสุขภาพ

- การแสดงบาสโลบของชมรมคนรักสุขภาพ

- การแสดงของนักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐  น.  เป็นต้นไป

                

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง