ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อพิจารณาคัดเลือกในการรับมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน โดยขอให้ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ที่ขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ตามคิวอาร์โค้ด ตามภาพที่แนบไว้ได้คะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง