ประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถในงาน เทียนใจ เนื่องในวันโลกเอดส์ ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถในงาน เทียนใจ เนื่องในวันโลกเอดส์ ประจำปี 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง