ประชาสัมพันธ์บุคคลผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคคลผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด อบต.สนามแย้ ในวันและเวลา ราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!