ประกาศรับสมัตรสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัตรสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!