แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

    แจ้งประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

                 เรื่อง การจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า (สายไฟฟ้าแรงสูง) 3 เขต คือ

                  จังหวัดราชบุรี - อำเภอบ้านโป่ง ตำบลท่าผา 

                  จังหวัดกาญจนบุรี  - อำเภอท่ามะกา  ตำบลดอนขมิ้น  ตำบลยางม่วง  ตำบลสนามแย้

                   จังหวัดนครปฐม   - อำเภอกำแพงแสน  ตำบลทุ่งลูกนก  ตำบลห้วยหมอนทอง  ตำบลทุ่งขวาง  ตำบลทุ่งกระพังโหม 

            จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ห้ามเล่นว่าว ห้ามปีนเสาไฟฟ้า ห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆ แตะสายไฟฟ้าเป็นอันขาด เพราะจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตจากความประมาทได้ และเป็นความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง