มาตราการควบคุมและป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการควบคุมและป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่น PM2.5
อาการและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
ไอจาม มีน้ำมูก เสมหะและเจ็บคอ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก หลอดลมอักเสบ ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ
เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ เยือบุตา ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
การป้องกัน
หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร
ใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันได้
ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ
*ผู้มีโรคระบบทางเดินหายใจควรพกยาฉุกฌฉินประจำตัว

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง