ขอเชิญชวนร่วมกันใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 25636

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิมีเสียงไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 อย่างพร้อมเพียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง