ลงพื้นที่ให้คำแนะนำบ้านนายศักดิ์ศรี โพธิ์ชื่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 ธันวาคม 2563
อบต.สนามแย้ได้ตรวจเยี่ยมบ้านนายศักดิืศรี โพธิ์ชื่น ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้คำแนะนำการช่วยเหลือทำบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐตามสิทธิ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง