ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2564

 ประเภท : ข่าวภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ได้แต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในตำบลสนามแย้  ตั้งแต่ วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง 31 เดือนธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา  09.00 น.ถึง 16.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง