ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมในวันลอยกระทง ที่อบต.สนามแย้ได้จัดขึ้น

1.ประกวดกระทงสวยงานประเภทนักเรียนประถมและมัธยม

2.การแข่งขันทางน้ำ

3.ประกวดนางนพมาศอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง