ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญหญิงสาวอายุไม่ต่ำกว่า ๑๓ ปี (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
ร่วมประกวดนางนพมาศ ในวันลอยกระทง วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ วัดสนามแย้ ม.๖ ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลการประกวดนางนพมาศ
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล+สายสะพาย
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินสด ๒,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล+สายสะพาย
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล+สายสะพาย
- รางวัลขวัญใจมหาชน เงินสด ๑,๕๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัล+สายสะพาย (นับคะแนนจากพวงมาลัย/ดอกไม้)
ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ อบต.สนามแย้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๖๕-๕๔๙๔๖๕๕
........หลักเกณฑ์การให้คะแนน (รวมคะแนนทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน) แบ่งเป็น
- บุคลิกภาพ การเดิน การยืน ยิ้มแย้มแจ่มใส สวยงาม ๒๐ คะแนน
- การแต่งกาย ถูกต้อง สวยงาม ๑๐ คะแนน
- การตอบคำถาม ๑๐ คะแนน
- แนะนำตนเอง ถูกต้องชัดเจน น้ำเสียงสุภาพอ่อนหวาน ๑๐ คะแนน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง