โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 9

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ร.ร.ผู้สูงอายุ ประจำเดือน ส.ค.63 ครั้งที่ กิจกรรมการทำลวดแขวนไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพและการทำอาหารเพื่อสุขภาพผู้อายุ ขอบคุณท่านปลัดอารีณา มะหะหมัด ปลัดอบต.สนามแย้ ครูวิทยากร ครูฝน กศน.สนามแย้ ทีมงาน อสม. และพนักงาน อบต.ทุกท่าน ในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง