ขอบคุณ รพ.มะการักษ์ ที่มอบรถเข็นให้คนพิการ สูงอายุตำบลสนามแย้ ภายใต้โครงการ Flying Wheelchairs รถเข็นบินไ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง