อบต.สนามแย้ ขอขอบคุณ กฟผ.มอบแอกอฮอล์ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.สนามแย้ ขอขอบคุณ กฟผ. ที่มอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิดให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลสนามแย้ค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง