เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)กาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  เชิญชวนผู้นำ เครือข่ายต่างๆ สมัครเป็น  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็น "อพม" หัวใจ ผู้ให้" ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมในการชี้เป้า  เฝ้าระวัง ประสานต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการยอมรับทางสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

     วิธีการสมัคร

       1.สมัครออนไลน์โดยสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อกรอกใบสมัคร

       2.สมัครด้วยตนเองโดยขอรับแปบบฟอร์มได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

         ***สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง วันอังคาร  ที่ 30 มิถุนายน 2563 ***

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง