แบบสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม Covid-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกรณีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid 19) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือเยียวยาผุ้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างเหมาะสม สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตามลิ้งค์ที่ลงไว้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

https://forms.gle/xHb9ELMGJyepuQJ59

ตัวอย่างเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง