ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) ให้กับประชาชนคบทั้งตำบลแล้ว เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19
สำหรับประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้รับ มาติดต่อรับได้ที่อบต.สนามแย้นะคะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง