มอบป้ายและแผ่นประชาสัมพันธ์รณรงโควิด19ให้กับโรงพยาบาลส่วนตำบลสนามแย้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบป้ายรณรงค์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้กับ รพสต.บ้านสนามแย้ เพื่อใช้ในการรณรงค์ ป้องกันโรคโควิด-19 ในตำบลสนามแย้  สนับสนุนโดยอบต.สนามแย้ และ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามแย้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง