วิธีป้องกันโรคโควิด 19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
วิธีป้องกัน (Covid-19)
ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ง่ายๆ ด้วยวิธีเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1.เลี่ยงการใกล้ชิด
* เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
* เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
2.เลี่ยงการเดินทาง
* เลี่ยงการเดินไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นต้นกำเนิดไวรัสชนิดนี้ และเมืองอื่น ๆ ในประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ และมีการเฝ้าระวัง
3.ระวัง
* ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด ที่อาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่
4.ล้าง
* ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป
5.งดสัมผัส
* งดสัมผัสตา จมูก ปาก ขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
7.เลือกรับประทาน
* รับประทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
8.พักผ่อนให้เพียงพอ
* ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
* เมื่อเดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ควรกักพ้นที่ตนเองอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน
*หากภายใน 14 วัน มีอาการป่วย ควรพบแพทย์ทันที พี้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
9. สวมใส่
* ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา
*ขอให้ประชาชนงดเดินทางในพื้นที่เสี่ยงต่างประเทศ และในไทยโดยมี 8 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังมากที่สุดได้แก่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ กระบี่ ภูเก็ต ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ด้วยความห่วงใย จากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง