ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง อบต.สนามแย้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามรูปภาพที่แนบมาดังนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง