ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา กำหนดวันรับสมัคร  ผู้ที่จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ในวันและเวลาราชการ   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาท้ายนี้  หากเป็นบุคคลในเขตพื้นที่ตำบลสนามแย้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!