แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง วันโอนเบี้ยยังชีพประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.สนามแย้ ขอแจ้งกำหนดการโอนเงินจ่ายเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆโดยกรมบัญชีกลาง ตามภาพที่แนบไว้ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ทราบตามนี้โดยทั่วกันนะค่ะ !!!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง