ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

               ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

              เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ร่วมกับวัดเขาสะพายแร้งและ

วัดสนามแย้ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - บริเวณท่าน้ำวัดเขาสะพายแร้ง เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป พบกับการแข่งขันพายเรือ แข่งขันพายกะทะ

          - แข่งขันชกมวยทะเลชายและหญิง (สมัครได้ที่หน้างานตั้งแต่เวลา 09.00น - 11.00น.)​
          - เวลา 13.00 น. มีการประกวดกระทงสวยงามประเภทนักเรียนประถม และประเภทนักเรียนมัธยม
         
- 18.00 น มีการประกวดกระทงสวยงามประเภทบุคคลทั่วไป ณ วัดสนามแย้

          - 19.00 น. พบกับกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี (นับถึงวันประกวด) 

  (รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  11 พ.ย.62 ณ อบต.สนามแย้ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง)

หรือโทร 034-691131 มือถือ 085-5103188 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง