ข้อมูล อบต.ประวัติความเป็นมา

             ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เปลี่ยนจากสภาตำบลสนามแย้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

เขาสะพายแร้ง

             ที่ตั้ง เขาสะพายแร้งชื่อค่อนข้างแปลกหูนี้ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ห่างจากอำเภอท่ามะกาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากพระแท่นดงรังมาทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร เขาลูกนี้เป็นเขาโทนขนาดย่อม ๆ สูงประมาณ 120 เมตร ตั่งอยู่ ท่ามกลางไร่อ้อยอันเวิ้งว้างและเขียวชอุ่มตลอดปี เมื่อขึ้นถึงยอดเขาจะมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามในท้องที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อำเภอกำแพงแสน และมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ได้อย่างชัดเจน

                ที่เชิงเขาลูกนี้ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง และโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลของชุมชนในละแวกนั้น

                ตำนาน มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า แต่เดิมเขาโทนลูกนี้ชื่อว่า “เขาน้อยกลางดง”(เดี๋ยวนี้กลางไร่อ้อยไปเสียแล้ว) ครั้งสมัยศึกสงครามเก้าทัพกับพม่าในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นายกองพม่าคนหนึ่งถูกฝ่ายไทยฟันร่างขาดสะพายแล่งที่บริเวณเชิงเขาลูกนี้ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อเป็นอนุสรว่า “เขาพม่าขาดสะพายแล่ง” ต่อมาเสียงก็ห้วนลงเหลือเป็นเขาสะพายแล่ง และเพี้ยนเสียงเป็นเขาสะพายแร้งในที่สุด จนทุกวันนี้

                การเพี้ยนเสียงจาก “สะพายแล่ง” มาเป็น “สะพายแร้ง” นี้ ชวนให้เชื่อว่ามาจากการออกเสียงคำพูดของชาวบ้านพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในย่านแห่งนี้ ซึ่งพูดภาษาและ สำเนียงแบบขาวไทยอีสาน เพราะบรรพบุรุษเป็นชาวบ้านโป่ง โพธาราม ซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ชาวไทยอีสานเมื่อพูดภาษาไทย กลางจะออกเสียงวรรณยุกต์โทเป็นเสียงตรี เช่น พ่อ แม่ เป็น พ้อแม้ พี่น้อง เป็น พี้น้อง เป็นต้น ครั้นพูดภาษาไทยกลางว่า “สะพายแล่ง” จึงเป็น “สะพายแร้ง” แต่การสื่อความหมายระหว่างชาวบ้านบ้านผู้พูด (ภาษาไทยกลาง) กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในสมัยนั้นคงจะไม่ตรงกัน จึงได้เขียนเป็น “สะพายแร้ง” แต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียนตามสำเนียงพื้นเมืองว่า “เขาสะพายแล่ง” เหมือนเดิม ส่วนคำว่า “อีแร้ง” ไม่ได้เรียกว่าแร้งแต่อย่างใด คำสันนิษฐานของผู้เขียน

                บริเวณชายเขาสะพายแร้งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนสมัยก่อนสมัยทวาราวดี ที่บริเวณเชิงเขาสะพายแร้งนี้ เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น มโหระทึกเครื่องสัมฤทธิ์ ลูกปัด เครื่องปั่นดินเผา และเครื่องใช้อื่น ๆ เช่นเดียวกับท้องที่อื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ไม่มีใครให้ความในใจมากนัก ของที่ขุดได้ก็นำมาเป็นสมบัติส่วนตัวเสียมาก กระทั่งต่อมาปี 2519 พระครูสมณธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อจุ่น ฐานิสสโร)พร้อมด้วย

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของหมู่บ้านได้นำรถไถดินไปไถปรับพื้นที่บริเวณเชิงเขาลูกนี้เพื่อเตรียมปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา (ซึ่งได้รับการขนานนามต่อมาว่าโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์) ก็ได้พบหม้อดินเผาที่ยังคงสภาพดีอยู่และชำรุดหลายชิ้นและกระดูกคนจำนวนหนึ่ง ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการส่งเสริมการสอนวิชาอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาในขณะนั้น จึงได้นำหม้อดินและกระดูกคนมาให้ผู้เชียวชาญของกรมศิลปากรตรวจสอบ หลังจากคณะผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีได้ตรวจสอบวัตถุตลอดจนสถานที่ขุดพบแล้ว ก็ให้ความเห็นว่าโบราณวัตถุที่ขุดพบนี้เป็นวัตถุก่อนสมัยทวาราวดี แต่ก็อยู่เบื้องหลังยุคบ้านเชียง บรรดาวัตถุเหล่านี้ทางวัดได้รวบรวม (และขอคืนจากชาวบ้านที่พอจะขายได้) เก็บรักษาไว้ที่วิหารบนเขาสะพายแร้งให้ประชาชนได้ชม เช่น มโหระทึก (ชำรุด) เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหิน ลูกปัด ระฆังหิน ฯลฯ เป็นต้น

                คำบอกเล่าของชาวบ้าน ชาวบ้านเขาสะพายแร้งได้เล่าสืบๆ กันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายว่า ในวันพระวันโกน ชาวบ้านจะได้ยินเสียงพิณพาทย์อันไพเราะเพราะพริ้งจากเขาลูกนี้ ครั้นชาวบ้านพากันตามเสียงพิณพาทย์เข้ามาถึงเชิงเขา เสียงพิณพาทย์ ก็เลือนหายไป แต่เมื่อชาวบ้านพากันหันหลังกลับออกไป เสียงพิณพาทย์ก็กลับดังกล้องขึ้น ต่อ ทำให้ชาวบ้านพากันแปลกใจมาก จึงช่วยกันแสวงหาแหล่งที่เกิดเสียงดนตรีนี้ในที่สุดก็พบถ้ำแห่งหนึ่งที่เชิงเขาลูกนี้ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยชามและอุปกรณ์เครื่องใช้นานาชนิด  เมื่อชาวบ้านมีงานเทศกาลหรือพิธีกรรมทางศาสนาก็พากันมานำถ้วยชามและเครื่องใช้จากถ้ำไปใช้ ครั้นเสร็จงานแล้วก็นำกลับมาเก็บไว้ตามเดิม ต่อ ๆ มาชาวบ้านที่นำถ้วยชามและเครื่องใช้เหล่านี้ไปใช้แล้วก็ไม่นำมาเก็บไว้ดังเดิม กลับเก็บไว้เป็นสมบัติของตนเองตามนิสัยเห็นแก่ได้ จนกระทั่งสิ่งของเครื่องใช้ภายในถ้ำร่อยหรอลงทุกที ในที่สุดปากถ้ำที่เคยเปิดอยู่ก็ปิดลงสนิท ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปได้อีก  และเสียงพิณพาทย์ที่เคยได้ยินได้ฟังทุกๆ วันพระวันโกนก็เงียบหายไปตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้

                เขาสะพายแร้งในปัจจุบัน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ย่านนี้มีเขาสะพายแร้งเป็นเขาโทนลูกเดียวที่ตั้งอยู่กลางไร่อ้อยอันเวิ้งว้าง จึงเหมาะแก่การขึ้นไปชมทิวทัศน์อันสวยงามรอบ ๆ ยอดเขาได้ทุกเวลา

                บนยอดเขามีสำนักสงฆ์ของวัดเขาสะพายแร้ง มีวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ให้ประชาชนนมัสการตลอดเวลา ชาวบ้านจะจัดงานสมโภชทุก ๆ เพ็ญเดือนสาม ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีของชุมชนในละแวกนี้ รอยพระพุทธบาทจำลองนี้เดิมสร้างด้วยศิลาแลง จะสร้างมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานและอยู่ในสภาพชำรุดมาช้านานจนกระทั่ง  พ.ศ. 2500 พระครูสมณธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อจุ่น ฐานิสสโร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้พาญาติโยมสร้างรอยพระพุทธบาทโลหะเลียนแบบรอยเดิมครอบไว้ ดังที่เห็นปรากฏอยู่ในขณะนี้

 

 

วิสัยทัศน์และพันธะกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

"ตำบลสนามแย้น่าอยู่ สร้างองค์ความรู้สู่ลูกหลาน ส่งเสริมอาชีพพัฒนางาน สร้างเอกลักษณ์ถิ่นฐานขจรไกล"

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านเด่น 364 699 693 1,392 คน
หมู่ที่ 2 บ้านเขาสะพายแร้ง 394 628 677 1,305 คน
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขี้วัว 256 408 403 811 คน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลาไหลเผือก 308 544 585 1,129 คน
หมู่ที่ 5 บ้านอ้อกระทุง 172 321 312 633 คน
หมู่ที่ 6 บ้านสนามแย้ 204 365 392 757 คน
หมู่ที่ 7 บ้านสนามแย้ 256 509 498 1,007 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

     ตำบลสนามแย้ตั้งอยู่ ณ บ้านเขาสะพายแร้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ามะกา ประมาณ 15 กิโลเมตร และ

ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 48 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสานมแย้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและ

ที่ราบมีภูเขาเล็ก ที่อยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านเขาสะพายแร้ง 1 ลูก ชื่อเขาสะพายแร้ง  สภาพพื้นที่

เหมาะแก่การทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคลองชลประทานไหลผ่าน

ทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงวัวนม

ลักษณะภูมิอากาศ

     ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและ

แห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

หรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”

อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ

40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

     ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  

แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง

และมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ย ประมาณ  900  มิลลิเมตร 

     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม

นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน

อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา  

ลักษณะของดิน

     ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน  ประมาณ  75% ดินร่วนปนทราย  15% ลักษณะดิน

ในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %          

ลักษณะของแหล่งน้ำ

     มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  5  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่ง

เคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ

ปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้            

     -  ลำห้วย                                     2    แห่ง

     -  บึง  หนอง                                 -    แห่ง

     -  ฝาย                                         -    แห่ง

     -  บ่อน้ำตื้น                                  4    แห่ง

     -  บ่อโยก                                     -    แห่ง

     -  คลองชลประทาน                        1    แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

     ในพื้นที่มีเขตป่าสาธารณะ เป็นไม้ยืนต้น และป่าผลัดใบ

การเมือง/การปกครอง

     เขตการปกครอง  ตำบลสนามแย้มีเขตการปกครอง จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่

จำนวนหมู่บ้าน  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  7  หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่

     หมู่ที่  1  บ้านเด่น                     

     หมู่ที่  2  บ้านเขาสะพายแร้ง              

     หมู่ที่  3  บ้านทุ่งขี้วัว

     หมู่ที่  4  บ้านบ้านหนองปลาไหลเผือก 

     หมู่ที่  5  บ้านอ้อกระทุง                     

     หมู่ที่  6  บ้านสนามแย้                       

     หมู่ที่  7  บ้านสนามแย้

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

     ทิศเหนือ         มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลทุ่งลูกนก  จังหวัดนครปฐม

                             และบางส่วนของตำบลกรับใหญ่  จังหวัดราชบุรี

     ทิศตะวันออก   มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลกรับใหญ่  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี      

     ทิศใต้            มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลยางม่วง  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันตก     มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลดอนชะเอม  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 7

หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตร

     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้

     -  อาชีพเกษตรกรรม        ร้อยละ            30    ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

     -  อาชีพเลี้ยงสัตว์วัวนม    ร้อยละ            60    ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

     -  อาชีพรับจ้าง               ร้อยละ             5    ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

     -  อาชีพค้าขาย              ร้อยละ              5    ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

การประมง

     (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)   

การปศุสัตว์

     -  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม

เช่น  การเลี้ยงวัวนม   โคขุน    จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้

การบริการ

     โรงสีข้าว                            1  แห่ง

     ปั๊มน้ำมัน                            6  แห่ง

     ร้านค้าเบ็ดเตล็ดประมาณ      40  แห่ง

     ร้านตัดผม                         10  แห่ง

     อู่ซ่อมรถ                            9  แห่ง

     สหกรณ์โคนม                      4  แห่ง

     ศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบ               1  แห่ง

การท่องเที่ยว

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริม

การท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะ

สำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 

อุตสาหกรรม

     -  จำนวนกิจการอุตสาหกรรม    จำนวน    -   แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

     ธนาคาร                     -       แห่ง  สถานีบริการน้ำมัน              2      แห่ง

     บริษัท                       2      แห่ง  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   -      แห่ง

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด         -       แห่ง  ตลาดสด                          -      แห่ง

     ร้านค้าต่างๆ              79      แห่ง  โรงฆ่าสัตว์                        1      แห่ง

     ซุปเปอร์มาเก็ต            -      แห่ง

กลุ่มอาชีพ

     -  กลุ่มอาชีพ           5      กลุ่ม         

     -  กลุ่มออมทรัพย์     1      กลุ่ม 

     -  กลุ่มสตรีแม่บ้าน    1      กลุ่ม

แรงงาน

     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน

ร้อยละ 95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรง

ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง

25 – 50 ปี  ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท 

ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานไม่เยอะ

เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นทำเกษตร และอยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

สภาพทางสังคม

การศึกษา

     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน 

เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14  ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ

ร้อยละ 95 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับ

เมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียน

ในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  

     องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน และ

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

     1. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จำนวนนักเรียน  645 คน

     2. โรงเรียนวัดสนามแย้ จำนวนนักเรียน 265 คน

     3. โรงเรียนวัดเขาสะพาย จำนวนนักเรียน  188 คน

     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนามแย้  จำนวนนักเรียน 67 คน

     5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสะพายแร้ง จำนวนนักเรียน 57 คน

สาธารณสุข

     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่

โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ

อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือ

ตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงาน

สาธารณสุข  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้

ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการ

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดู

ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกาย

ยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้

องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ  สาธารณสุข  

จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

     หน่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสนามแย้

อาชญากรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน

ประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการ

ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือน

มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ 

อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตาม

อำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด

ที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ

จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ

ประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ

ในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์

ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท 

การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิด

ความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ 

ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธี

ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้    

ยาเสพติด

     ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้จากการที่ทาง

สถานีตำรวจภูธรลูกแก ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบ

ผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์

การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่

ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้

ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสนามแย้ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสนามแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน

การสังคมสังเคราะห์

     องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

     1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

     2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

     3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

     4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

การศึกษา

     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน 

เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14  ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ

ร้อยละ 95 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับ

เมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียน

ในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  

     องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน และ

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

     1. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จำนวนนักเรียน  645 คน

     2. โรงเรียนวัดสนามแย้ จำนวนนักเรียน 265 คน

     3. โรงเรียนวัดเขาสะพาย จำนวนนักเรียน  188 คน

     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนามแย้  จำนวนนักเรียน 67 คน

     5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสะพายแร้ง จำนวนนักเรียน 57 คน
การนับถือศาสนา

     -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   98

        วัด                    2    แห่ง                   

ประเพณีและงานประจำปี

     -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                     ประมาณเดือน มกราคม

     -   บุญสารทข้าวหลาม                     ประมาณเดือน กุมภาพันธ์

     -  ประเพณีวันสงกรานต์                    ประมาณเดือน เมษายน

     -  ประเพณีลอยกระทง                      ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

     -  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การไฟฟ้า

     การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด

เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ 

ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และ

วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณ

ในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้

ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

มีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

     (1)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 100

     (2)  ไฟฟ้าสาธารณะ  ร้อยละ 64

การประปา

     การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้มีกิจการประปาโดย ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสนามแย้ เป็นผู้ควบคุมดูแล สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณา

โครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุใน

แผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็น

ก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

โทรศัพท์

     (1)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่   จำนวน    15    หมายเลข

     (2)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  80 

            ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

ทรัพยากรธรรมชาติ

     น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำจากคลองชลประทาน

     ป่าไม้  มีป่าสาธารณะ

     ภูเขา  มีภูเขาสาธารณะ

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

     ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย 

ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่  ดิน น้ำ ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ

 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน