วัดเขาสะพายแร้ง

วัดเขาสะพายแร้ง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง