วัดสนามแย้

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง