สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

ประธานสภา

เรืองรัตน์ อินทรตุ้ม