อบต.สนามแย้ ช่วยเหลืออุทกภัยประชาชน ต.สนามแย้

 จากเหตุการอุทกภัย น้ำท่วมทุ่งสนามแย้ ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรชาวนาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชา่ชน อบต. สนามแย้ ได้ลงพื้นที่ตรวจตาและเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยการดูดน้ำระบายน้ำท่วมให้ประชาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง