ช่วยเหลือ วาตภัย

                  จากเหตุการวาตภัยธรรมชาติ ทำให้เกิดเหตุการพายุพัดบ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต. สนามแย้ จึงได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการนี้ โดยการ ช่วยซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน โดยช่วยเหลือเป็นเงินตามความเสียหายจริง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!