ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมานั่งร้าน สูง ๓ ชั้น ยาว ๗ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นับคะแนนนายก อบต. และสมาชิก อบต. พร้อมไฟแสงสว่างรอบบริเวณสถานที่รวมคะแนนและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 พฤศจิกายน 2564

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการประชุมและอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน ๑๕๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 พฤศจิกายน 2564

ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการประชุมและอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน ๑๕๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 พฤศจิกายน 2564

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา